Reçineli Su Saflaştırma

Reçineli Su Saflaştırma Üniteleri DEMİNERALİZE SİSTEMLERİ – DMS SERİSİ

Tam Otomatik Deiyonizasyon Sistemleri – Deiyonizasyon Üniteleri

Saf su üretiminde kullanılan önemli teknolojilerden biri olan deiyonizasyon ünitelerinin, işletim giderlerinin düşük olmasının yanı sıra sürekli personel gereksinimi olmaması ve çıkış suyu kalitesinde diğer sistemlere göre daha iyi sonuçlar elde edilmesi önemli avantajları arasında sayılabilmektedir. Yüksek kalitede Saf su ihtiyacı olan proseslere özel olarak tasarlanan ARC deiyonizer üniteleri, Ön arıtım ünitelerinden geçirildikten sonra kalan tüm iyonların sudan arındırılması sonucu saf su elde edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle kuyu suyu, cam sanayi, diyaliz merkezleri, sıcak su kazan besi suyunda, kozmetik, temizlik madde üretimi yapan işletmeler ve saf su ihtiyacı yüksek olan fabrikalara yönelik olarak tasarlanan bu sistemler günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. ARC tam otomatik deiyonizer üniteleri iki kademeli olarak projelendirilmektedir. İlk ünitede hidrojen çevrimini sağlamak amacıyla katyon giderici sentetik reçineler kullanılarak sudaki katyon iyonları tutulur. İkinci ünitede ise hidroksit çevrimini sağlamak amacıyla sudaki tüm anyon iyonları tutulur Böylelikle birinci üniteden gelen H+ iyonları ile ikinci üniteden gelen OH iyonları birleşerek H2O oluşumu sağlanır.