Gaz Klor Sistemleri

GAZ KLOR SİSTEMLERİ – ARC CAPİTAL CONTROLS

Kapasite: 0.5-200 kg/saat

Montaj Şekli: Tüp, duvar ya da zemine monte

Malzeme: PVC, ABS

Kontrol Şekli: Elle kapasite ayarlanarak ya da Harici sinyal ile otomatik

Harici Sinyal Sağlayan Cihazlar: Bakiye klor analizörü, debimetre ya da kontrol panosundan kontrol

Gaz Klorlama Sisteminin Avantajları

Uzun süre depolanabilir.
Elektriğe ihtiyaç duyulmadan çalıştırılabilir.
İşletme maliyeti diğer dezenfektanlara göre daha düşüktür.
Ticari kullanımı çok daha yaygın olan Hipoklorite alternatif olan gaz klor suya çözünmüş tuzların eklenmesine neden olmaz.

Klor Gazının Kimyası

Moleküler ağırlığı: 70.906 g/ mol

Katı Fazı

Erime noktası: -101C
Füzyon noktası: 90.374 kJ/kg @ 1,013 bar

Sıvı Fazı

Yoğunluğu: 1562.5 kg/ m3 @1,013 bar
Sıvı / gaz dengesi: 521 vol/vol @ 15C (59F)
Kaynama noktası : -34.1 C @1.013 bar
Buharlaşma noktası: 287.79 kJ/kg @1.013 bar
Buhar basıncı: 6.95 bar @21C (70F)
Kritik Sıcaklık: 144C
Kritik Basınç: 77 bar

Gaz Fazı
Yoğunluğu: 3.71 kg/ m3 @kaynama noktası
Yoğunluğu: 3.04 kg/m3 @15C
Sıkıştırılabilme faktörü : 0.9867 @15C
Özgül ağırlığı: 2.49 @21C ( Hava: 1)
Özgül hacmi: 0.336 m3/kg @21C
Isı kapasitesi: 0.033 kj/ mol.K @25C@lbar
Viskozitesi: 0.0001245 Poise @0C
Termal İletkenliği: 7.91 mW /m.K @0C
Suda Çözünürlüğü: 4.61 vol/vol @0C
1 m3 sıvı klor 15C sıcaklıktaki ortamda serbest kaldığında 521 m3 gaz klora dönüşür. Gaz klor 0.5 ppm üzerindeki konsantrasyonlarında toksik etki gösterir.

GAZ KLOR SİSTEMLERİ – ARC CAPİTAL CONTROLS

Standart bir gaz klor sistemi aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır.

* Klor Silindiri (50 kg ya da 960 kg lık basınçlı tüp)
* Gaz Klor Kollektörü
* Tank üzerindeki klor vanası
* Esnek bağlantı
* Kollektör üzerindeki klor vanası
* Çekme çelikten kollektör
* Kollektör sonu ısıtıcılı sıvı klor tutucu ve by-pass vanaları
* Kollektör sonu izolasyon için küresel vana
* Gaz klor filtresi ve by-pass vanaları
* Manuel ya da elektrikli basınç düşürücü vana ve by-pass vanaları
* Kontaklı ya da kontaksız gaz klora mukavim basınç göstergesi
* Sistem otomatik yedekli ise hat değiştirme cihazı (vakum ile ya da basınç ile çalışan tip)
* Vakum regülatörü (Duvara/ Zemine monte, vakum göstergeli, dahili ısıtıcılı sıvı klor tutucusu olan)
* Manuel ya da Otomatik çalışan dozaj kontrol cihazı
* Bakiye klor analizörü
* Enjektör
* Su basınçlandırma pompası
* Gaz klor basınç ve vakum hattı
* Su hattı
* Vent hattı
* Yangın yağmurlama sistemi
* Gaz klor nötralizasyon sistemi ve vakum için fan
* Havalandırma fanları ve panjurları
* Gaz kaçak dedektörleri (her odaya en az 1, her kollektör için en az 1 adet)
* Emniyet ekipmanları (operatörlerin kullanımı için)
* Acil durum göz banyosu ve vücut duşu
* Tüm sistem için kontrol panosu